Harmonogram zapisów do przedszkola i klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Zapraszamy przedszkolaków i uczniów klasy pierwszej do naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

W załącznikach przedstawiony jest harmonogram zapisów oraz wnioski do pobrania dla rodziców/opiekunów.

Rekrutacji również polegają dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola i chcą kontynuować edukację w kolejnym roku szkolnym.

Dokumenty dotyczące rekrutacji do przedszkola:

Regulamin rekrutacji

Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

POTWIERDZENIE WOLI

Zarządzenie Wójta i harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Dokumenty dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Regulamin rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej ZSP Piątkowisko

Wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej ZSP Piątkowisko (Załącznik nr 1)

Upoważnienie osób do odbioru dziecka z kl. I

POTWIERDZENIE WOLI Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I (Załącznik nr 2)