Kadra pedagogiczna

Rok 2019/20 Wychowawcy

3,4-latki

Monika Majewska - Jaros

5-latki

Aleksandra Trzeszczak

kl. ``0``

Aleksandra Łagowska

kl. Ia

Magdalena Socha

kl. Ib

Żaneta Młynarczyk

kl. IIa

Waldemar Kasperski

kl. IIb

Bożena Pielużek

kl. IIIa

Anna Pawlak

kl. IIIb

Bogumiła Trzeszczak

kl. IV, język angielski

Marzena Muszyńska

kl. Va, język polski

Małgorzata Listowiecka

kl. Vb, język polski

Magdalena Mądrakowska

kl. VIa, przyroda

Marianna Dżbik

kl. VIb, matematyka

Małgorzata Zielak

kl. VIIa, matematyka

Dorota Migdal

kl. VIIb, historia, WDŻ,WOS

Bogusława Groblewska-Durajska

kl. VIIIa, język polski

Anna Krawczuk

kl. VIIIb, język polski

Beata Jaksa

świetlica

Irmina Lewandowska-Grzywacz

nauczyciel wspierający w klasie IIb

Andrzej Kucharczyk

nauczyciel W-F

Mariusz Świrniak

nauczyciel W-F

Jacek Helbik

nauczyciel W-F

Maciej Zielak

nauczyciel informatyki, techniki

Tomasz Przewoźny

fizyka, chemia

Karcz Katarzyna

biologia

Nowak Magdalena

historia

Szymczak Sergiusz

muzyka, plastyka

Śmiałkowska Małgorzata

religia

Milena Dworznikowska, Tabor Dawid

EDB, Doradztwo zawodowe

Watała Wioletta

język angielski

Błońska-Sobczak Beata

język niemiecki

Michaś-Michalska Agnieszka