Kadra pedagogiczna

Rok 2020/21 Wychowawcy

3-latki - Biedronki

Monika Majewska - Jaros

5-latki Motylki

Aleksandra Trzeszczak

kl. ``0`` Pszczółki

Ewa Cieślik

4-latki Stokrotki

Katarzyna Turek-Surowiecka

kl. Ia

Aleksandra Łagowska

kl. Ib

Bogumiła Trzeszczak

kl. IIa

Magdalena Socha

kl. IIb

Żaneta Młynarczyk

kl. IIIa

Waldemar Kasperski

kl. IIIb

Bożena Pielużek

kl. V, język angielski

Marzena Muszyńska

kl. VIa, język polski

Małgorzata Listowiecka

kl. VIb, język polski

Magdalena Mądrakowska

kl. VIIa, przyroda, geografia

Marianna Dżbik

kl. VIIb, matematyka

Małgorzata Zielak

kl. VIIIa, matematyka

Dorota Migdal

kl. VIIIb, historia, WDŻ,WOS

Bogusława Groblewska-Durajska

kl. IVb, historia

Anna Krawczuk

język polski

Beata Jaksa

świetlica

Irmina Lewandowska-Grzywacz

nauczyciel wspierający w klasie IIIb

Andrzej Kucharczyk

nauczyciel W-F

Mariusz Świrniak

nauczyciel W-F

Jacek Helbik

nauczyciel W-F

Maciej Zielak

nauczyciel informatyki, techniki

Tomasz Przewoźny

fizyka, chemia

Karcz Katarzyna

kl.IV a, biologia, przyroda

Nowak Magdalena

muzyka, plastyka

Śmiałkowska Małgorzata

religia

Milena Dworznikowska, Irena Białecka

EDB, Doradztwo zawodowe

Watała Wioletta

język angielski

Błońska-Sobczak Beata

język niemiecki

Michaś-Michalska Agnieszka