Ochrona Danych Osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piątkowisku tj. Panem Sylwestrem Krawczykiem możliwy jest pod adresem e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl