Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piątkowisku:

mgr Andrzej Rogala

Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piątkowisku:

mgr Andrzej Kucharczyk