Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piątkowisku:

mgr Jakub Olejnik

Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piątkowisku:

mgr Andrzej Rogala