Rada rodziców

Rada rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku 2019/20

Przewodniczący

Renata Ruta

Zastępca

Michał Żuber

Sekretarz

Bogumiła Przybył