Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku 2019/20

Przewodniczący

Daria Świerkowska

Zastępca

Szymon Szymański

Członek zarządu

Weronika Skiera