TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKLONY 2024/2025