LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PIĄTKOWISKU OD 1 WRZEŚNIA 2023 R. NA ROK SZKOLNY 2023/2024