Logopeda

Aleksandra Łagowska

Zajęcia z terapii logopedycznej z dziećmi odbywają się w Żytowicach od poniedziałku do piątku w godz.13.15-14.15

Kilka słów o TERAPII LOGOPEDYCZNEJ…

Wśród bogatej oferty zajęć dodatkowych  w  organizowanych w Zespole Szkolno -Przedszkolnym warto zwrócić szczególną uwagę na zajęcia terapii logopedycznej. W terapii uczestniczą uczniowie, dzieci z grupy 5-latków i „zerówki” oraz dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie takiego kształcenia.  Dzieci te zostały wytypowane w trakcie badań przesiewowych prowadzonych w placówce we wrześniu. Dzieci młodsze wraz z rodzicami mają możliwość uczestniczenia w konsultacjach logopedycznych. Informacje o tych spotkaniach są wywieszane na tablicy ogłoszeń w szatni. Zarówno terapia jak i konsultacje są prowadzone bezpłatnie.

W trakcie zajęć logopedycznych realizowane są:

  • ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne i oddechowe;
  • ćwiczenia grafomotoryczne ręki dominującej dziecka;
  • ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej;
  • ćwiczenia stymulujące różne formy aktywności dziecka;
  • wywoływanie głosek zaburzonych;
  • poszerzanie słownictwa czynnego i biernego;
  • usprawnianie aparatu słuchowego dziecka (szczególnie słuch fonematyczny);
  • rozwijanie umiejętności aktywnego komunikowania się z otoczeniem.

Każde dziecko wychodząc z zajęć otrzymuje kartę pracy, na której szczegółowo omówiony jest przerabiany na terapii materiał. Zadaniem rodzica jest powtórzenie z dzieckiem  ćwiczeń znajdujących się na karcie pracy. W przypadku wszelkich niejasności bądź zagubienia karty pracy zalecany jest kontakt z logopedą.