Kadra pedagogiczna

Rok 2021/22 Wychowawcy

3-latki - Biedronki

Monika Majewska - Jaros

5-latki Motylki

Aleksandra Trzeszczak

kl. ``0`` Pszczółki

Bożena Pielużek

4-latki Stokrotki

Katarzyna Turek-Surowiecka

kl. ``0``Żuczki

Joanna Gamorska

kl. Ia

Waldemar Kasperski

kl. Ib

Anna Brzezińska

kl. IIa

Aleksandra Łagowska

kl. IIb

Bogumiła Trzeszczak

kl. IIIa

Magdalena Socha

kl. IIIb

Żaneta Młynarczyk

kl. IVa, matematyka

Dorota Migdal

kl. IVb, historia, wos

Bogusława Groblewska-Durajska

kl. Va, biologia

Magdalena Nowak

kl. Vb, język polski

Anna Krawczuk

kl. VI, język angielski

Marzena Muszyńska

kl. VIIa, język polski

Małgorzata Listowiecka

kl. VIIb, język polski

Magdalena Mądrakowska

kl. VIIIa, przyroda, geografia

Marianna Dżbik

VIIIb, matematyka

Małgorzata Zielak

świetlica

Irmina Lewandowska-Grzywacz

nauczyciel wspierający w klasie IIIb

Andrzej Kucharczyk

nauczyciel W-F

Mariusz Świrniak

nauczyciel W-F

Jacek Helbik

nauczyciel W-F

Maciej Zielak

nauczyciel informatyki, techniki

Tomasz Przewoźny

fizyka, chemia

Karcz Katarzyna

język polski

Jaksa Beata

muzyka, plastyka

Śmiałkowska Małgorzata

religia

Milena Dworznikowska, Irena Białecka

EDB, Doradztwo zawodowe

Watała Wioletta

język angielski

Błońska-Sobczak Beata

język niemiecki

Michaś-Michalska Agnieszka