Rada rodziców

Rada rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku 2019/20

Przewodniczący

Angelika Szafulera

Zastępca

Krzysztof Obolewicz

Sekretarz

Paulina Kałkowska - Kulik