ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – DYŻURU WAKACYJNY