Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piątkowisku

Projekty


Projekt „Żywiołki” edycja 2 (przedszkole)

Założenia projektu:

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Głównym calem projektu jest: poznawanie i doświadczanie świata oparte na żywiołach.Cel ten jest fundamentem, na którym budować mamy szczegóły projektu posiłkując się podstawą programową wychowania przedszkolnego i jej wszystkimi obszarami. Projekt polega więc głownie na realizowaniu wszystkich obszarów podstawy programowej w oparciu o żywioły. To jak będzie przebiegał zależy od inwencji nauczyciela i jego kreatywności. Żywioł ma się bowiem stać inspiracją do działań z dziećmi opartych przede wszystkim na doświadczaniu i aktywnym przeżywaniu.

Zadania uczestników projektu:

Każdy z uczestników projektu realizuje zadania w ramach poznawania żywiołu wg kolejności.

WODA wrzesień - październik " Głęboko pod wodą"

OGIEŃ listopad - grudzień "w sercu ognia"

POWIETRZE styczeń - luty "wysoko w powietrzu"

ZIEMIA marzec - kwiecień "Głęboko pod ziemią"

To ile czasu poświęcone zostanie na poznanie każdego żywiołu zależy od nauczyciela prowadzącego.

Sprawozdanie z realizacji projektu wysyłać należy na adres mailowy projektu:

• Woda do 31 października 2016

• Ziemia do 31 grudnia 2016

• Ogień do 29 lutego 2017

• Powietrze do 30 kwietnia 2017

Więcej informacji na stronie: www.zywiolki2.blogspot.com/Program "Kubusiowi Przyjaciele Natury" IX edycja (przedszkole)
Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

Program rozpocznie się 22.X.2016 r. wyjątkowym Dniem Przyjaciół Natury. Program trwa od 22.10.2016 do 30.06.2017.

Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku.

Nauczyciele w przedszkolu realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć o tematyce przyrodniczej i ekologicznej na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Po przeprowadzeniu zajęć oraz uczestnictwie przedszkola w konkursie, przedszkole nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem "Kubusiowi Przyjaciele Natury". Tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury” jest przyznawany na 1 rok. Przedszkole może dodatkowo wybrać działania ekologiczne z proponowanych poniżej.

Działania programu Kubusiowi Przyjaciele Natury:

1. Obchody Dnia Przyjaciół Natury (wg scenariusza)

2. Obchody Dnia Marchewki (wg scenariusza)

3. Dzień Warzyw, Owoców i Soków (wg scenariusza)

3. Dzień Drugiego Śniadania (wg scenariusza)

4. Obchody pierwszego Dnia Wiosny.

6. Obchody Dnia Ziemi.

7. Segregacja śmieci w przedszkolu

8. Wycieczka do parku krajobrazowego, parku narodowego lub do lasu.

9. Kącik przyrody w przedszkolu.

10. Konkurs plastyczny na plakat "Razem z Kubusiem dbam o naturę"

11. Zajęcia plastyczne- „W Krainie Kubusia” (na podstawie bajek z płyty CD)

12. Spotkanie z ekologiem lub leśnikiem.

13. Wystawa ekologiczna.

14. Przedstawienie teatralne związane z ochroną przyrody.

15. Dbamy o zwierzęta - budowa karmników/przygotowanie pożywienia dla zwierząt zimą

Więcej informacji na stronie: www.przyjacielenatury.plProjekt edukacyjny „Owady – nasi drobni przyjaciele” - podsumowanie

sprawozdanie


Tomik wierszy i rymowanek z konkursu „Wiersze i rymowanki o owadach”

Tomik wierszy i rymowanek


Konkurs fotograficzny „Owad w obiektywie”(kl.I-IV z rodzicami)

Kinga KalinowskaBartłomiej Kalinowski - tata Kingi

Karol Lewandowski


Tomasz Lewandowski - tata Karola

Magda Janiak

Martyna Serafin

Anastasia Fisiak

Natalia Czekalska


Iga Mencel


Karolina Kaczmarek

Urszula Kaczmarek - mama Karoliny

Mariusz Kaczmarek - tata Karoliny

Sebastian MiszczakPrace plastyczne uczestników konkursu "Na zielonej łące owadów są tysiące" w ramach projektu ekologicznego wspófinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi - "Nasi mali przyjaciele owady".

Lista uczestników konkursuNazwa zadania: Nasi mali przyjaciele - owady

– program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku w roku szkolnym 2014/2015

Wartość ogólna zadania – 18 002,00zł

Wysokość dotacji przyznanej z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację tego zadania – 16 102,00zł

W ramach realizacji programu przyrodniczo - ekologicznego - Nasi mali przyjaciele- owady realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku przewidziano następujące wycieczki:

 • Rezerwat Przyrody Niebieskie Źródła nad Pilicą
 • Mikrokosmos- Park Edukacyjno-Rozrywkowy w Ujeździe
 • Muzeum Przyrodnicze w Łodzi

Przewidziano również zakup nagród w konkursach:

 • Konkurs poetycki – (kl. IV-VI ) pt. „Wiersze i rymowanki o owadach”
 • Konkurs plastyczny- „Na pięknej łące owadów jest tysiące” – (kl. I-III)
 • Konkurs fotograficzny - „Owad w obiektywie” (kl.I-IV z rodzicami)
oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W ramach zadania przeprowadzane są akcje proekologiczne i różne imprezy:

 • Pieszy rajd pod hasłem „Owadem jestem”- kl. I-III
 • Rowerowy raj pod hasłem „Mali mieszkańcy lasu” dla kl. IV-VI
 • Piknik pod hasłem „Nasi drobni przyjaciele ”,przegląd piosenki przyrodniczej ,inscenizacja
 • Wystawa prac plastycznych i fotografii z konkursu „Na pięknej łące owadów jest tysiące”, „Owad w obiektywie”
 • Przygotowanie tomiku wierszy i rymowanek z konkursu „Wiersze i rymowanki o owadach”
 • Akcja informacyjna dotycząca całego programu „Nasi drobni Przyjaciele”, uczniowie kółka przyrodniczego, przygotują informacje, które zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej w szkole
 • Prowadzenie zajęć z podstawy programowej związane z owadami na lekcjach przyrody i edukacji przyrodniczej

www.zainwestujwekologie.pl


"WIECZÓR JASIA I MAŁGOSI"

to podsumowujące spotkanie nt. realizacji programu profilaktycznego "Domowi Detektywi", które odbyło się 28 stycznia 2015r. Program realizowała pani Dorota Migdal. Adresatami było 22 uczniów klasy piątej i ich rodzice.
Celem programu jest opóźnianie wieku inicjacji alkoholowej oraz zmniejszanie spożycia alkoholu u tych nastolatków, którzy mieli już kontakt z alkoholem. Celem pośrednim jest ułatwianie współpracy między wychowawcami a rodzicami dla podejmowania skuteczniejszej ochrony dzieci przed różnymi zagrożeniami.

Główne elementy programu:
1. spotkanie informacyjne dla rodziców
2. wybór i szkolenie liderów młodzieżowych
3. osiem godzin lekcyjnych zajęć prowadzonych w klasie
4. praca drużyn domowych detektywów (rodziców wraz z dziećmi)
5. "Wieczór Jasia i Małgosi" - spotkanie na zakończenie programu z udziałem dzieci, rodziców i zaproszonych gości

Materiały dla uczniów, jak i wcześniejsze szkolenie nauczycieli sfinansowane zostało przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pabianicach.
Uczniowie i rodzice aktywnie uczestniczyli w realizacji programu. Podczas spotkania piątoklasiści podzielili się swą wiedzą z rodzicami, a także zapewnili sobie i dorosłym dobrą zabawę podczas wspólnych konkurencji.
Na wieczorze Jasia i Małgosi obecna była pani kierownik GOPS w Pabianicach Magdalena Mielczarek, pan dyrektor Jakub Olejnik oraz pedagog szkolny Watała Wioletta.

Program "Klub Bezpiecznego Puchatka"

Cele programu:
 • edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole
 • wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia
 • edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami
 • zwrócenie uwagi nauczycieli nauczania początkowego oraz dyrektorów szkół na konieczność edukowania dzieci w szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa.

Program będzie trwał od 01.09.2013r do 30.06.2014r.

Nauczyciele klas I szkół podstawowych przeprowadzają lekcje na temat bezpieczeństwa w oparciu o materiały edukacyjne przesłane przez Organizatorów Programu. Szkoły przekazują wszystkim pierwszoklasistom książeczki z zadaniami dotyczącymi bezpieczeństwa do uzupełnienia w domu oraz broszurę informacyjną dla rodziców. Materiały te również zostaną przekazane szkołom podstawowym przez Organizatorów.

Szkołom podstawowym, które przeprowadziły w klasach I lekcje w oparciu o przesłane materiały edukacyjne, przyznany zostaje certyfikat "Klubu Bezpiecznego Puchatka".

Więcej informacji na stronie Organizatora: www.bezpiecznypuchatek.pl

Projekt PO KL pt. "Jacek i Agatka-naszą przyszłością..."

W ramach projektu PO KL pt. "Jacek i Agatka-naszą przyszłością. Indywidualizacja procesu nauczania poprzez udział w dodatkowych zajęciach terapeutycznych i rozwijających zainteresowania dzieci w klasach I-III w Gminie Pabianice" w naszej szkole prowadzone są zajęcia logopedyczne oraz terapii pedagogicznej.


Projekt "Szkoła pachnąca różami"

W ramach realizacji programu edukacji ekologicznej "Szkoła pachnąca różami" zostało urządzone profesjonalne ROSARIUM przy szkole w Żytowicach, zasadzono 200 róż. Uczniowie poznali bogactwo, różnorodność i piękno otaczającej przyrody, rozwijali wrażliwość ekologiczną, podnieśli poziom wiedzy z zakresu ekologii, ukształtowali nawyki i zachowania ekologiczne zarówno w szkole, jak i najbliższym otoczeniu. W praktyce opanowali wiedzę o tym, jak z szacunkiem odnosić się do przyrody i dbać o środowisko. Po przez wycieczki do Ogrodu Botanicznego w Łodzi, Palmiarni w Łodzi, Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rogowie, Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie poznali bliższe i dalsze otoczenie. Rozwijali zainteresowanie problematyką ochrony Przyrody w Polsce, podejmowali działania na rzecz upiększenia i ochrony najbliższego środowiska. Poznali proekologiczne formy spędzania wolnego czasu, zwiedzali ZOO w Łodzi. W ramach aktywizacji i integracji społeczności lokalnej - władz samorządowych, lokalnych instytucji, uczniów i ich rodziców odbył się Festyn ekologiczny, podczas którego promowane były postawy proekologiczne, społeczne i prozdrowotne. W organizowanych konkursach brali udział zarówno uczniowie, jak i rodzice. Uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni zabawkami oraz książkami o tematyce przyrodniczej i ekologicznej zakupionymi z pieniędzy projektu. Wszyscy uczestnicy Festynu zapoznali się z kącikiem edukacji ekologicznej, w którym eksponowano właściwości lecznicze i kosmetyczne niektórych ziół i kwiatów, ze szczególnym zaakcentowaniem kwiatów róż. Wszystkie działania oraz wyjazdy zostały udokumentowane zakupionym aparatem fotograficznym. Uczniowie nauczyli się również obserwować przyrodę i ją utrwalać poprzez zdjęcia - odbył się konkurs fotograficzny: Róże w uczniowskim obiektywie. Dla wielu osób fotografowanie przyrody stało się hobby oraz formą spędzania wolnego czasu na łonie natury. Zakupione zostały filmy na płytach DVD o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Dzięki pomocom dydaktycznym tj. DVD i TV zakupionym z pieniędzy projektu, uczniowie rozwijają zainteresowania przyrodą i ekologią, poszerzają swoją wiedzę o funkcjonowaniu ekosystemów, ochronie przyrody w Polsce, parkach narodowych w naszym kraju.


Projekt Comenius "Z legendami przez Europę"

Nasz projekt "Z legendami przez Europę" realizowany jest w ramach Programu Comenius: "Uczenie się przez całe życie. Partnerskie projekty szkół". W ramach projektu współpracujemy ze szkołą węgierską, turecką i włoską. Mamy nadzieję, że przyczyni się on do podniesienia jakości pracy szkół, poszerzenia wiedzy, umiejętności nauczycieli i uczniów, oraz będzie inspiracją dla innych.

Więcej informacji: Comenius Z legendami przez Europe


Projekt Edukacyjny "Ratujemy i uczymy ratować"
Od 2006 roku Fundacja Jurka Owsiaka prowadzi program „Ratujemy i Uczymy Ratować”, który uczy nauczycieli nauczania zintegrowanego w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. Ci z kolei przekazują wiedzę swoim podopiecznym, przygotowując dla nich specjalne lekcje. Dzięki przeszkolonym nauczycielom dzieci uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.
Więcej informacji: www.wosp.org.pl/uczymyratowac


Program 5 porcji warzyw, owoców lub soku w szkole
Kampania „5 porcji warzyw, owoców lub soku” skierowana jest do uczniów i nauczycieli klas I - III szkół podstawowych w całej Polsce. Ma na celu promowanie i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Założenia programu oparte są na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która podkreśla konieczność włączenia do diety codziennego spożywania owoców i warzyw. Porcją może być również sok owocowy lub warzywny.

Dodatkowe informacje i porady na temat zdrowego odżywiania znajdują się na stronie ogólnopolskiego programu edukacyjnego „5 porcji warzyw, owoców lub soku”: www.5porcjiwszkole.pl


Szukaj

Odwiedziny

monitoring pozycji

Mleko


szkoła:

bezsmakowe - bezpłatne


Kalendarz