Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piątkowisku

Nauczyciele

Rok szkolny 2017/2018
Wychowawcy
3,4-latki Monika Majewska - Jaros
5-latki Agnieszka Packa
kl. "0" Waldemar Kasperski
kl. Ia Aleksandra Łagowska
kl. Ib Bogumiła Trzeszczak
kl. II Żaneta Młynarczyk
kl. IIIa Magdalena Socha
kl. IIIa - nauczyciel wspierający .....
kl. IIIb Bożena Pielużek
kl. IVa .....
kl. IVb Małgorzata Zielak
kl. Va Dorota Migdal
kl. Vb Bogusława Durajska
kl. VI Beata Jaksa
kl. IVa Marianna Dżbik
kl. VII Małgorzata Nowak

Godziny do dyspozycji rodziców 2017/2018Rok szkolny 2016/2017
Wychowawcy
3,4-latki Monika Majewska - Jaros
5-latki Agnieszka Packa
kl. "0" Waldemar Kasperski
kl. I Beata Błońska
kl. IIa Magdalena Socha
kl. IIa - nauczyciel wspierający Monika Jęch - Dana
kl. IIb Bożena Pielużek
kl. IIIa Aleksandra Łagowska
kl. IIIb Bogumiła Trzeszczak
kl. IVa Dorota Migdal
kl. IVb Bogusława Durajska
kl. V Beata Jaksa
kl. VI Marianna Dżbik

Godziny do dyspozycji rodziców 2016/2017Rok szkolny 2015/2016
Wychowawcy
3,4-latki Monika Majewska - Jaros
5-latki (kl. "0") Agnieszka Packa
kl. Ia Magdalena Socha
kl. Ib Agnieszka Jaksa
kl. IIa Aleksandra Łagowska
kl. IIb Bogumiła Trzeszczak
kl. III Waldemar Kasperski
kl. IV Beata Jaksa
kl. V Marianna Dżbik
kl. VI Dorota Migdal

Godziny do dyspozycji rodziców 2015/2016Rok szkolny 2014/2015
Wychowawcy
3,4-latki Monika Majewska - Jaros
5-latki Agnieszka Packa
kl. "0" Agnieszka Jaksa
kl. I a Aleksandra Łagowska
kl. I b Bogumiła Trzeszczak
kl. II Waldemar Kasperski
kl. III Magdalena Socha
kl. IV Marianna Dżbik
kl. V Dorota Migdal
kl. VI Beata Jaksa

Godziny do dyspozycji rodziców 2014/2015
Rok szkolny 2013/2014
Wychowawcy
3,4-latki Monika Majewska - Jaros
5-latki Agnieszka Packa
kl. "0" Bogumiła Trzeszczak
klasa I Waldemar Kasperski
klasa II Magdalena Socha
klasa III Agnieszka Jaksa
(zastępstwo za Aleksandrę Łagowską)
klasa IV Dorota Migdal
klasa V Beata Jaksa
klasa VI Marianna Dżbik

Godziny do dyspozycji rodziców 2013/2014PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Wychowanie przedszkolne Monika Majewska - Jaros

Agnieszka Packa

Edukacja wczesnoszkolna Waldemar Kasperski

Aleksandra Łagowska

Magdalena Socha

Bogumiła Trzeszczak

Bożena Pielużek

Żaneta Młynarczyk

Język polski Beata Jaksa

Magdalena Mądrakowska

Małgorzata Listowiecka

Anna Krawczuk

Język angielski Piotr Kasperski

Beata Błońska-Sobczak

Marzena Muszyńska

Język niemiecki Agnieszka Michaś-Michalska
Matematyka Dorota Migdal

Małgorzata Zielak

Anna Kusiak

Mirosław Młynarczyk

Historia Bogusława Durajska

Sergiusz Szymczak

Historia i społeczeństwo Bogusława Durajska
Wiedza o społeczeństwie Bogusława Durajska
Przyroda Marianna Dżbik
Geografia Andrzej Rogala
Biologia Małgorzata Nowak
Chemia Anna Kusiak

Katarzyna Karcz

Fizyka Teresa Gwizdała

Katarzyna Karcz

Muzyka  Mariola Sanigórska-Marynowska
Plastyka Mariola Sanigórska-Marynowska
Zajęcia artystyczne Mariola Sanigórska-Marynowska
Technika Tomasz Przewoźny
Zajęcia techniczne Tomasz Przewoźny
Informatyka Tomasz Przewoźny
Wychowanie fizyczne Mariusz Świrniak

Jacek Helbik

Maciej Zielak

Zajęcia rozwijające kreatywność Dorota Migdal

Marianna Dżbik

Religia Justyna Kraska

Milena Dworznikowska

ks Robert Nowak

WDŻ Bogusława Durajska
Edukacja dla bezpieczeństwa Dagmara Borowiak-Fijołek
Pedagog szkolny Ewa Krynicka –Jabłońska

Wioletta Watała

Biblioteka szkolna Anna Krawczuk
Świetlica Anna Pawlak

Szukaj

Odwiedziny

monitoring pozycji

Mleko


szkoła:

bezsmakowe - bezpłatne


Kalendarz