Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piątkowisku

Nasza szkoła

W skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wchodzi:

  1. Szkoła Podstawowa w Piątkowisku z klasami I-VI (powołana uchwałą Gminy Pabianice Nr. V/44/99 Rady Gminy Pabianice z dn. 26.02.99r - skorygowanej uchwałą nr VII/57/992 z dn.28.04.99r):
  • Zajęcia lekcyjne dla uczniów kl.I - III odbywają się w budynku szkolnym w Żytowicach
  • Zajęcia dla uczniów kl. IV - VI odbywają się w budynku szkolnym w Piątkowisku

2. 3-oddziałowe Przedszkole w Żytowicach (orzeczenie w spr. pow. przedszkola w Żytowicach nr o.r. 5090-56/77 z dn. 31.05.77r. wydane przez Kuratorium Oświatowe w Łodzi):

  • oddział dzieci 3-4-letnich
  • oddział dzieci 5-letnich
  • oddział dzieci 6-letnich

Szukaj

Odwiedziny

monitoring pozycji

Mleko


szkoła:

bezsmakowe - bezpłatne


Kalendarz