Author: Szkoła Piątkowisko

2023-2024 Rekrutacja do przedszkola i klasy I DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022-23 Karta świetlicy Oświadczenie o zatrudnieniu-świetlica Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego Wyciąg z Regulaminu rekrutacji do […]