Podwórko z Nivea

Zespól Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku walczy o plac zabaw konkursie Podwórko Nivea.    Jesteśmy jedyną szkołą z powiatu Pabianickiego, która w tym roku ubiega się o taki plac zabaw. Prosimy wszystkich sympatyków o zarejestrowanie się na podworko.nivea.pl   i oddanie głosów na Piątkowisko, każdego dnia aż do 15 lipca.