Rozpoczęcie nowego roku szkolnego – wykaz sal

Rozpoczęcie roku szkolnego – wykaz sal w szkole w Piątkowisku

Klasa Nr sali
Klasa II a Nr 10
II b Nr 8
IIIa Nr 7
III b Nr 9
IV A Nr 4
IV b Sala Informatyczna
V Nr 6
VI a Nr 11
VI b Nr 3
VII a Nr 13
VIIb Nr 14
VIII a Nr  5
VIII b Nr  2

W szkole w Żytowicach grupa 3latki i 4 latki rozpoczęcie roku w salach na dole.

Grupa 5,6 latki oraz klasy pierwsze w salach  na górze.

Rodziców obowiązują maseczki.