Informacje

 

  • W dniach 16 – 18 czerwca 2020 r., w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty.
    W tych dniach nie prowadzimy zdalnych zajęć dydaktycznych.
  • Dzień 9 czerwca 2020 r. jest ostatecznym terminem wystawiania ocen rocznych
    z przedmiotów i zachowania.
  • 12 czerwca (piątek po Bożym Ciele) jest dniem dyrektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych.